Leveransvillkor

För leverans gäller NLM 10 med tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen.
Vid avhjälpande underhåll samt vid underhåll gäller NR 06 resp. NU 06. Vid leverans försäljning) av maskiner eller annan mekanisk utrustning m.m. gäller NL 09.

Punkt 39 och 40 utgår i NL 09 och ersätts med punkt ”PC” i dokumentet ” tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen”

I det fall ovanstående leveransbestämmelser inte är kända för Er ber vi Er kontakta oss så skickar vi över ett ex. av detsamma, alternativt finns de att tillgå hos www.teknikforetagen.se.